Dünyada Veri Koruma ve Mahremiyet

Dünyada Veri Koruma ve Mahremiyet

Dünyada veri koruma ve mahremiyet konusu gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır. Bireylerin verilerinin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması, dijital çağda yaşayan herkesin hakkıdır. Bu nedenle birçok ülke, veri koruma ve mahremiyet konularını düzenleyen yasaları yürürlüğe almıştır. 

Bu düzenlemelere örnek olarak bazı ülkelerin ilgili mevzuatları aşağıda listelenmiştir.

  • Türkiye, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile veri koruma ve mahremiyeti konusunu düzenlemektedir. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesini düzenlerken aynı zamanda bireylerin verileri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlamaktadır.
  • Avrupa Birliği’nde, (GDPR) olarak bilinen Genel Veri Koruma Tüzüğü, AB üye ülkelerinde veri koruma ve mahremiyetini düzenleyen bir mevzuattır. GDPR, kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasıyla ilgili kuralları belirlemekte ve bireylere geniş haklar tanımaktadır.
  • ABD’de California Consumer Privacy Act (CCPA), California’da yaşayan kişilere özel olarak veri koruma hakları tanımaktadır. Bu yasa, kişisel verilerin toplanması, satılması ve paylaşılmasıyla ilgili kuralları belirlemekte ve bireylere kontrol sağlamaktadır.
  • Brezilya’da Genel Veri Koruma Kanunu (LGPD) benzer bir şekilde kişisel verilerin işlenmesini düzenlemektedir. Bu kanun, kişisel verilerin korunmasını sağlarken bireylere haklar tanımaktadır.
  • Kanada’da Kişisel Bilgi Koruma ve Elektronik Belgeler Kanunu (PIPEDA), kişisel verilerin işlenmesini ve saklanmasını düzenlemektedir. Bu kanun, işletmelerin kişisel verileri nasıl topladıklarını, kullandıklarını ve paylaştıklarını belirlerken bireylere de haklar sağlamaktadır.
  • Japonya’da Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (APPI), kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasıyla ilgili kuralları belirlemektedir. Bu kanun, kişisel verilere erişim, düzeltme ve silme gibi haklar sağlamaktadır.
  • Güney Afrika’da Kişisel Bilgilerin Korunması Kanunu (POPIA), kişisel verilerin korunmasını düzenleyen bir yasadır. Bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi ve saklanmasıyla ilgili kuralları belirlerken bireylere çeşitli haklar tanımaktadır.
Dünya Genelinde Veri Koruma İstatistikleri

Dünya genelindeki veri koruma ve gizlilik mevzuatıyla ilgili olarak UNCTAD ın sitesi detaylı istatiksel veriler içermektedir. Bu web sitesinde yer alan verilere göre, 194 ülkeden 137’sinin veri koruma ve mahremiyeti  yasalarının olduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte ülkelerin %71’inin ilgili mevzuatının bulunduğu, %9’unun mevzuatının taslak halinde olduğu belirtilmektedir. Ancak %15’inin henüz bir mevzuatı bulunmamaktadır,  %5’i hakkında ise herhangi bir bilgi  bulunmamaktadır. İlgili web sitesindeki verilerle detaylı analizler yapmak mümkündür.

Genel olarak, bu yasalar, bireysel hakları korumak, güven, kişisel bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek ve her geçen gün hacmi büyüyen veriye dayalı dünyamızda sorumlu veri uygulamalarını teşvik etmek için gereklidir. Dolayısıyla veri koruma ve gizlilik, yasal ve etik standartlara uyum, dolandırıcılığın önlenmesi, fikri mülkiyetin korunması  açısından da son derece önemlidir. Bununla birlikte verilerin korunması kişiler ve kurumlar arasında sürdürülebilir güven oluşmasına aracılık eder. Mahremiyet ve kişiselleştirme arasında dengeyi bulmak, kullanıcı deneyimlerini geliştirmek için çok değerlidir. Şirketler, mahremiyete saygı duyarak ve bilgilendirilmiş onay alarak hizmetleri, önerileri ve reklamları kişinin tercihlerine göre uyarlamalıdır. 

Cookiespool Çerez Rıza Yönetim uygulaması, web sitelerinde çerezler aracılığıyla kişisel verilerin toplanmasını, veri koruma ve mahremiyeti kapsamında ele almaktadır. KVKK’nın bu konuda hazırladığı çerez rehberi gereği web sitesi kullanıcılarının açık rızalarının alınması öngörülmektedir.  2020 yılı itibariyle uygulamamız bir çok değerli müşterimizin web sitelerinde kullanılmaktadır.

Cookiespool bir Çerez Rıza Yönetim platformudur. 

Çerez Politikası Nasıl Olmalıdır ve Çerez Yönetimi Uygulamaları yazılarımızı da okumanızı öneririz.

Bize ulaşın. [email protected]
İlginizi Çekebilir